שיפוץ בית פרטי בכרכור

Client:

Category: בניה פרטית

שיפוץ בית בכרכור | שטח המגרש 270 מ”ר | שטח הבית 120 מ”ר בשתי קומות.

שיפוץ קטן בתקציב מוגבל למשפחה בת ארבע נפשות.

במטרה ליצור תחושה של חלל גדול באיזור הסלון והמטבח בוטל מזווה סגור ושטחו התווסף לשטח המטבח.

דלת יציאה חדשה נפרצה אל הגינה במטרה להכניס אור וליצור גישה ישירה בין הסלון לגינה. חדרי הרחצה בקומה העליונה שופצו כליל וקירותיהם חופו בטיח פיגמנטי.