שיפוץ בית ספר קלעי, גבעתיים

Client:

Category: בניה ציבורית